VANSA PROJEKT d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
Ljubljana
Slovenija
Podružnica u Republici Hrvatskoj
Kontakt telefon: 091 6321 611

Za sve Vaše upite stojimo Vam na raspologanju:

Vaše ime i prezime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Predmet

Vaša poruka

VANSA d.o.o., Male putine 6, HR-10000 Zagreb, OIB: 66429763351, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080225027, iznos temeljnog kapitala: 18.000,00 HRK uplaćen u cijelosti, banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, broj računa: HR122484008-1106433446, član uprave društva-direktor: Denis Mrzljak